Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka harjoittaa kiinteistösijoitus ja -jalostustoimintaa pääkaupunkiseudulla ja sen vaikutuspiirissä.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on vuonna 1987 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön toiminta ja sijoitukset ovat keskittyneet pääkaupunkiseudun kaupallisteollisten kiinteistöjen omistamiseen ja niiden kehittämiseen. Yhtiö tarjoaa tehokkaita ja joustavia toimitilaratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tavoitteena on pysyvien asiakassuhteiden ja hyvien yhteistyökumppanuuksien luominen. Yhtiö omistaa hajautetun ja hyvin tuottavan kiinteistökannan, jota pyritään kasvattamaan hallitusti. Vuokrattavat toimitilat sijaitsevat noin 30 kiinteistössä, joissa yhtiö palvelee kaikkiaan noin 350 vuokralaistaan. 

Yhtiön tavoitteena on:

  • yhtiön toiminnallisen tuloksen kasvattaminen, joka mahdollistaa vakaan osingonjakopolitiikan toteuttamisen
  • osakekohtaisen varallisuuden tasainen kasvu pitkällä aikavälillä
  • yhtiön kiinteistöomaisuuden sijoituspolitiikan mukainen kasvu

Toiminnan rahoituksessa pitäydytään omavaraisuuspainotteisessa rahoitusrakenteessa.

Yhtiö on Oy Julius Tallberg Ab:n tytäryhtiö.